Glottodydaktyka i Glottoterapia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Glottodydaktyka i glottoterapia

http://www.glottispol.pl/_podstrony/index.php?p=przedszkola

Glottodydaktyka ojczystojęzyczna (zwana także popularnie „metodą Rocławskiego”) to system edukacyjny stworzony przez prof. Bronisława Rocławskiego, polskiego językoznawcę i logopedę, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzięki glottodydaktyce dzieci znakomicie rozwijają się umysłowo, są kreatywne i odkrywają właściwe mechanizmy leżące u podstaw poznania języka polskiego i matematyki.

Ten system edukacyjny znakomicie służy też tym uczniom, których nie nauczono czytać, pisać i liczyć, których nazwano dyslektykami, dysortografikami, akalkulikami itp.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNEGO BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO:

Glottodydaktyka zawsze opiera swoje działania dydaktyczne na zabawie. Zabawa jest podstawową formą działania dziecka.
1. Glottodydaktyka to pełna wiedza o dziecku, o tym jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka; jak uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia.
2. Glottodydaktyk to nauczyciel, który wykonuje swoją pracę na najwyższym poziomie.
3. Każde dziecko otrzymuje od glottodydaktyki i glottodydaktyka pełną opiekę dydaktyczną.
4. Dzieci w placówkach glottodydaktycznych otrzymują mocne fundamenty do dalszego rozwoju umysłowego.
5. Glottodydaktyk nie zleca zadań szkolnych do domu, gdyż dzieci wszystko, co istotne, poznają w szkole.
6. Wczesne i indywidualne stymulowanie dzieci do nauki, do poznawania świata – to naczelna zasada glottodydaktyki.
7. Każde dziecko każdego dnia osiąga sukces, co wyzwala w dziecku, niezwykle ważne w edukacji, pozytywne emocje.
8. Dzieci lubią nauczyciela glottodydaktyka, lubią przedszkole, szkołę; chętnie uczęszczają do tych placówek.
9. Glottodydaktyka rozwija w dziecku miłość do języka i matematyki, do świata wiedzy.
10. Glottodydaktyk nie powinien mieć porażek dydaktyczno-wychowawczych, a jeśli je ma, to nigdy nie wini za nie dziecka czy rodziców, ale tylko siebie.

 "JAWORZNO - MIASTO BEZ NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH"

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-08
Data publikacji:2022-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Stochmal
Liczba odwiedzin:186