Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie

21 lipca 2020

 

Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej”

 

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT

 

Wartość całkowita projektu: 1 330 572,00 zł,

Dofinansowanie: 1 130 986,20 zł,

Wkład własny: 199 585,80 zł,

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 28.02.2022 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 43 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w PM 24 w Jaworznie, poszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące wraz z doposażeniem w pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowych miejsc pracy i doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,nauczyciele.

Wskaźnik produktu: 43 nowe miejsca wychowania przedszkolnego dofinansowane w programie, 50 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, 5 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

 

Miejsce realizacji projektu: Miasto Jaworzno.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-17
Data publikacji:2018-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4354