OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OŚWIADCZENIE O DOSTEPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej

 Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi iSpecjalnymi  w Jaworznie - https://pm24.jaworzno.edu.pl

 

Deklaracja dostępności

 Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  w Jaworznie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://pm24.jaworzno.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

 Dane teleadresowe jednostki:

 Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie

 Telefon: +48 32 762-92-48

 E-mail: przedszkole24@jaworzno.edu.pl

 Adres korespondencyjny: ul. Czwartaków 1, 43-603 Jaworzno

 

 

Metoda sporządzenia oświadczenia:

 W Przedszkolu Miejskim nr 24 w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://pm24.jaworzno.edu.pl spełnia wymagania w 99,88%.

 Szczegóły dostępne na:

/en/pagecheck2.0/?uuid=17cd9f4c-38de-4d31-8058-021f295dd3d5


 

 Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-23

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 24 z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie

Ewa Duszyk

 e-mail: przedszkole24@jaworzno.edu.pl

 Telefon: +48 32 762-92-48

 

Procedura wnioskowo – skargowa:

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-23
Data publikacji:2020-10-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Stochmal
Liczba odwiedzin:1642