Jesteś tutaj: Start / Oferujemy

Oferujemy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferta edukacyjna

16 września 2019

Glottodydaktyka i glottoterapia

http://www.glottispol.pl/_podstrony/index.php?p=przedszkola

Glottodydaktyka ojczystojęzyczna (zwana także popularnie „metodą Rocławskiego”) to system edukacyjny stworzony przez prof. Bronisława Rocławskiego, polskiego językoznawcę i logopedę, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzięki glottodydaktyce dzieci znakomicie rozwijają się umysłowo, są kreatywne i odkrywają właściwe mechanizmy leżące u podstaw poznania języka polskiego i matematyki.

Ten system edukacyjny znakomicie służy też tym uczniom, których nie nauczono czytać, pisać i liczyć, których nazwano dyslektykami, dysortografikami, akalkulikami itp.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNEGO BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO:

Glottodydaktyka zawsze opiera swoje działania dydaktyczne na zabawie. Zabawa jest podstawową formą działania dziecka.
1. Glottodydaktyka to pełna wiedza o dziecku, o tym jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka; jak uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia.
2. Glottodydaktyk to nauczyciel, który wykonuje swoją pracę na najwyższym poziomie.
3. Każde dziecko otrzymuje od glottodydaktyki i glottodydaktyka pełną opiekę dydaktyczną.
4. Dzieci w placówkach glottodydaktycznych otrzymują mocne fundamenty do dalszego rozwoju umysłowego.
5. Glottodydaktyk nie zleca zadań szkolnych do domu, gdyż dzieci wszystko, co istotne, poznają w szkole.
6. Wczesne i indywidualne stymulowanie dzieci do nauki, do poznawania świata – to naczelna zasada glottodydaktyki.
7. Każde dziecko każdego dnia osiąga sukces, co wyzwala w dziecku, niezwykle ważne w edukacji, pozytywne emocje.
8. Dzieci lubią nauczyciela glottodydaktyka, lubią przedszkole, szkołę; chętnie uczęszczają do tych placówek.
9. Glottodydaktyka rozwija w dziecku miłość do języka i matematyki, do świata wiedzy.
10. Glottodydaktyk nie powinien mieć porażek dydaktyczno-wychowawczych, a jeśli je ma, to nigdy nie wini za nie dziecka czy rodziców, ale tylko siebie.

 "JAWORZNO - MIASTO BEZ NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH"

EWA DUSZYK

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W JAWORZNIE

 

 

 

 

30 sierpnia 2019 r. - wręczenie  licencji GLOTTODYDAKTYKOM

w Urzędzie Miejskim w Jaworznie - edycja 1

 

Oferta zajęć specjalistycznych

28 marca 2018

Zajęcia specjalistyczne:

 • Diagnoza i Terapia Sensorycznej Integracji
 • Terapia logopedyczna 
 • Terapia psychoedukacyjna
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Terapia z wykorzystaniem Rezonansu Stochastycznego
 • Terapia i Rehabilitacja z wykorzystaniem Neuroformy

NEUROFORMA TO NASZE NAJNOWSZE URZĄDZENIE DO NEUROREHABILITACJI DZIECI

 

      Neuroformę wykorzystać możemy u dzieci z:

 • zaburzeniami procesów poznawczych: pamięć robocza, uwaga, planowanie, percepcja wzrokowa, myślenie logiczne
 • zaburzeniami sensomotorycznej integracji: problemy z napięciem mięśniowym i koordynacją ruchową, koordynacją wzrokowo-ruchową, synchronizacją ruchów, równowagą
 • chorobami neurodegeneracyjnymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: ataksja
 • przejawiające trudności szkolne wynikające z zaburzenia funkcji sensomotorycznych: problemy z koncentracją, ADHD, zaburzenia czasu reakcji, skupienie, przerzutność i selektywność uwagi, planowanie działania
 • dysleksją: słaba koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi, słaba sprawność rąk, słaba orientacja w schemacie ciała, percepcja i dyskryminacja bodźców wzrokowych

Aby zapewnić właściwy dobór ćwiczeń z Neuroformą i inny urządzeniami, którymi dysponujemy w naszej placówce, dzieci przed rozpoczęciem usprawniania zostają poddane procesowi diagnostycznemu za pomocą najnowszych dostępnych testów z zakresu psychologii, neuropsychologii, neurologopedii, pedagogiki. Proces diagnostyczny przeprowadza wysokospecjalistyczna kadra.

Diagnoza ujawnia  precyzyjnie obszary deficytowe dziecka  i umożliwia przygotowanie indywidualnego planu usprawniania deficytowych obszarów.

Neuroforma w sposób interesujący dla dziecka uruchamia procesy samonaprawcze mózgu bazując na neroplastyczności, w przypadku naszych dzieci uruchamiamy nie tylko plastyczność rozwojową ale również plastyczność kompensacyjną.

To co istotne jest, że przed przystąpieniem do ćwiczeń zawsze rozpoczynamy od rozluźnienia napięcia, w przeciwnym razie trening będzie nieskuteczny.

Trening za pomocą Neuroformy, pozwala na wielopoziomowy rozwój i kompensację deficytów dzieci.

Neuroforma to innowacyjny system przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback.

System Neuroforma jest narzędziem do treningu funkcjonalnego

Chcę dodać na koniec, iż komputerowe aplikacje neuroformy są bardzo pozytywnie odbierane przez najmłodszych, motywują je do ćwiczeń i sprawiają, że usprawnianie staje się zabawą, a tym samym są bardziej efektywne. TeleNeuroforma to platforma do zarządzania procesem zdalnej rehabilitacji. Platforma pozwala na zdalne prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci ćwiczących w domu. TeleNeuroforma to przede wszystkim nowoczesne i skuteczne wsparcie procesu rehabilitacji i terapii dzieci wymagających systematycznych ćwiczeń. W prosty sposób będziemy udostępniać  interaktywne zadania, które dzieci będą mogły wykonać w dowolnym momencie w domu. Dzięki stałej analizie postępów oraz informacji zwrotnej łatwiej zauważamy skuteczność. Do domowych ćwiczeń dzieci potrzebują wyłącznie komputera lub tabletu z kamerą internetową. Nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia. Zasięg naszych usług jest nieograniczony.

REZONANS STOCHASTYCZNY

 Najnowocześniejsze urządzenie do rehabilitacji i terapii

SRT ZEPTORING

jest terapią wyjątkowo skuteczną, nieinwazyjną, kompleksową stosowaną w neurologii, ortopedii i pediatrii u dzieci.

Stosowana z sukcesem:

 • w zaburzeniach Sensorycznej Integracji,
 • MPD,

 • Autyzmie,

 • niepełnosprawności ruchowej w tym afazji,

 • Zespole Downa.

Terapia z wykorzystaniem Rezonansu Stochastycznego prowadzi do:

 • redukcji spastyki,                                                

 • lepszej koordynacji ruchowej,

 • rozpoczęcia lub poprawy chodu,

 • usprawniania sprawności ruchowej,

 • lepszego balansowania ciałem,

 • poprawienia koncentracji,
 • wyciszenia,

 • poprawienia funkcji poznawczych,

 • rozwoju mowy,

 • większej stabilność emocjonalnej,
 • poprawaienia w nauce,

 • redukcji problemów wychowawczych,

 • redukcji agresji i autostymulacji dźwiękowej.

https://www.jaworzno.pl/2016/03/04/zeptoring-niezwykla-terapia/


 

 

SŁUCHAWKI FORBRAIN

 

Kiedy mówimy, używając słuchawek Forbrain, głos natychmiast powraca do nas droga kostną. Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań, przez kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Ten rodzaj przekazywania dźwięku działa 10 razy szybciej niż przekaz drogą powietrzną, a ponadto jego jakość jest dużo wyższa. Jest to bardziej naturalny sposób słuchania samego siebie. Tym samym przewodnictwo kostne pozwala słyszeć swój własny głos w bardzo wyraźny i naturalny sposób. Ten niezwykle czuły filtr dynamiczny pozwala mówiącemu usłyszeć swój własny, skorygowany głos. Dzięki temu sposób mówienia ulega naturalnej poprawie, niewymagającej świadomego wysiłku, a głos staje się bardziej rytmiczny, dźwięczny i harmonijny.

Forbrain to wyjątkowe słuchawki, które pozwalają mózgowi skuteczniej przetwarzać informacje sensoryczne. Korygując percepcje głosu, w sposób naturalny i niewymagający świadomego wysiłku poprawiają sposób mówienia. Ten efekt znany jest jako słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne. Forbrain oddziałuje jednocześnie na wszystkie elementy słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego i zapewnia układowi nerwowemu doskonały trening.

 

 

ŁÓDKA PRZYGÓD -  URZĄDZENIE DO TERAPII SENSORYCZNEJ INTEGRACJI

 

MATY AIREX - materace pod łódką przygód o najwyższej klasie bezpieczeństwa podczas rehabilitacji i terapii dzieci.

 

KLOCKI LOGO Z WĘDKĄ

Klocki do edukacji i terapii logopedycznej metodami Glottodydaktyki i Glottoterapii. Dzieci za pomocą małej specjalnej wędki i wbudowanymi do wnętrza klocków magnesami łowią klocek z literką układając wyraz umieszczając go na planszy. Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem metod Glottodydaktyki i Glottoterapii poprzez zabawę, to droga do sukcesu w edukacji dziecka.

 

 

 

WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Zestaw białych puf do rehabilitacji i terapii dzieci w Sali Doświadczania Świata. Sala służy do wyciszenia, terapii wszystkich zmysłów.

MAGICZNA KULA

Urządzenie do stymulowania zmysłu wzroku i dotyku w Sali Doświadczania Świata.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-11
Data publikacji:2016-08-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6688